side-area-logo

SOLID AS
A ROCK

– SPECIALISATIE

VASTGOED

De ontwikkeling van de vastgoedsector in de komende jaren zal worden bepaald door de bevolkingsgroei, verstedelijking, toenemende welvaart en de verandering van het aankoopgedrag van consumenten. Denk hierbij aan de grote distributiecentra die noodzakelijk zijn voor
e-commercebedrijven.

Voorts worden bestemmingsplannen makkelijker gewijzigd om leegstand terug te dringen. Zo worden oudere bedrijfslocaties in stedelijke gebieden door woningbouwcorporaties omgetoverd tot woningen en worden bedrijfspanden gebruikt voor leisure doeleinden.

Een diverse blik

De risico’s binnen de sector zijn niet uniform. Het risicoprofiel van een hotel is anders dan die van een bedrijfsverzamelgebouw. De basis is gelijk maar de duivel zit in de details. Met Herenvest Corporate aan uw zijde bent u gevrijwaard.

Layer
Marc schaduw

– SPECIALISATIES

ONTDEK ONZE SPECIALISATIES

– 01

Voedingsmiddelen

– 02

Transport & logistiek

– 03

Vastgoed

– 04

Energie

– 05

Handel

– 06

Technologie